Ứng dụng

TTF: Chấp thuận cho cha con ông Võ Trường Thành dùng tài sản riêng khắc phục hậu quả

Theo đó, trong số 2624 phiếu gửi lấy ý kiến cổ đông: có 26 phiếu, tương ứng 82,2 triệu cổ phần, chiếm 56,85% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý phê duyệt; phần còn lại là số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại.

Qua đó, cổ đông chấp thuận cho ông

Võ Trường Thành

và ông Võ Diệp Văn Tuấn khắc phục một phần hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém bằng cách chuyển giao quyền sở hữu các tài sản thuộc sở hữu của bản thân và người liên quan.

Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì dẫn đến việc giảm số lượng tài sản khắc phục hậu quả thì các cá nhân sẽ bù đắp tương ứng bằng tiền hoặc tài sản tương đương theo mệnh giá.

Sau khi hoàn thành việc chuyển giao tài sản, Công ty sẽ có văn bản miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý và sẽ ra văn bản bãi nại cho cha con ông Võ Trường Thành trong vòng 3 ngày kể từ khi hoàn thành chuyển giao xong toàn bộ tài sản khắc phục hậu quả.

Thời hạn hoàn thành việc chuyển giao sẽ là trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua việc đồng ý cho khắc phục một phần hậu quả và miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn.

Theo đó, các tài sản khắc phục của cha con ông Võ Trường Thành bao gồm 15,4 triệu cổ phần TTF và 57,4 tỷ đồng vốn góp tại các doanh nghiệp khác.

Cùng với đó, TTF cũng phê chuẩn bổ nhiệm bà Dương Trịnh Thụy Như, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty, bà Phùng Thị Mỹ Lệ và bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên HĐQT Công ty.

Hôm nay, cả 4 cha con, anh em gia đình nhà sáng lập Lotte phải ra tòa

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *