Ứng dụng

Lý do nào khiến lợi nhuận của Vietcombank tăng vọt?

Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (

Vietcombank

– VCB) vừa có báo cáo giải trình nguyên nhân thay đổi lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015.

Theo Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2016, lợi nhuận sau thuế của VCB là 3.368 tỷ đồng, tăng 923 tỷ đồng (41,8%) so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015.

Nguyên nhân là do thu nhập từ hoạt động dịch vụ 6 tháng đầu năm 2016 đạt 1.925 tỷ đồng tăng 409 tỷ đồng (tăng 27%) so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015 là 1.516 tỷ đồng và đóng góp 13,5% vào mức tăng 37,9% lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập từ các hoạt động khác trong 6 tháng đầu năm mang về 941 tỷ đồng, tăng 315 tỷ đồng (50%) so với cùng kyg 6 tháng đầu năm 2015 là 626 tỷ đồng và đóng góp 10,3% vào mức tăng 37,9% lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 6 tháng đầu năm là 2.999 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015.

Đối với lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2016 đã được soát xét của VCB tăng 970 tỷ đồng (39,4%) so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015, đạt 3.429 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế cũng tăng gần 36% lên mức 4.280 tỷ đồng.

Có được thành quả này là do thu nhập từ hoạt động dịch vụ 6 tháng đầu năm 2016 tăng 321 tỷ đồng (19%), thu nhập từ các hạt động khác cũng tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và chi phí dự phòng rủi ro tính dụng trong 6 tháng đầu năm đã giảm 10%.

Nếu bạn tên là Xuân Vinh, hãy đến đây và nhận khoản tiền khuyến mãi này

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *