Xe mới

Áp dụng mức phí trước bạ 2% với ôtô dưới 10 chỗ

Ngày 25/3, Chính phủ đã ban hành

Nghị định

23/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về

lệ phí trước bạ.

Theo nghị định, kể từ ngày 1/4/2013,

ôtô

chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái

xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10% (quy định cũ 10-20%).

Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại

từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết

định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

Ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ

phí trước bạ

lần thứ hai

trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Căn cứ vào loại

phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi

trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí

trước bạ đối với ôtô theo quy định.

Cũng kể từ thời điểm trên, ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe)

đăng ký

lần đầu ở những tỉnh, thành phố đang áp dụng mức thu cao hơn 10% nhưng không quá

15% thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành và trường hợp

mức thu cao hơn 15% thì áp dụng mức thu 15% cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương ban hành mức thu lệ phí trước bạ mới theo quy

định tại Nghị định này.

Đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) đăng ký lần thứ hai trở đi

nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc./.

(TTXVN)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *